CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CƠ SỞ Thực hiện kế hoạch số 214 ngày 10/5/2024, của Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền xã Trần...