Công văn định hướng tuyên truyền...


CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CƠ SỞ Thực hiện kế hoạch số 214 ngày 10/5/2024, của Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền xã Trần...


CV ĐÔN ĐỐC TH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG...


document...


CV chăm sóc cây trồng sau mưa, lũ Phòng chống nắng nóng, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thuỷ sản TB ND CUOC HOP XA TRAN PHU XD NTM...


XÃ TRÂN PHÚ TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HUẤN LUYÊN DÂN QUÂN NĂM...


document...


tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sách và văn hóa...


CV hướng dẫn tiếp tục học tập chuyên đề...