BÀI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHÁY CHỮA CHÁY Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công...


document...


document...


Thực hiện kế hoạch số 20/KH – MTTQ – BTT của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Trần Phú ngày 31/5/2023 Về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã Trần Phú khóa II, nhiệm kỳ 2021 –...


Sáng ngày 05/6/2023 UBMTTQ xã Trần Phú tổ chức tiếp xúc cử tri theo đoàn tại đơn vị bầu cử số 6 Nà Tảng. Đ/c Lý Văn Thái, Chủ Tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trần Phú chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị...